Örsan Tekstil

İNSAN KAYNAKLARI

İ.K. Politikamız


İ.K. Politikamız
İK misyonumuz, stratejik plan ve hedeflerimizin parçası olarak organizasyonel ve profesyonel yapımızı güçlendirmek için gerekli olan personel verimliliği ve motivasyonunu artırıcı sistem ve uygulamaları benimsemektir. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için,                                 

  • İşgücümüzü planlıyoruz.
  • Pozisyonları ve görevleri tanımlıyoruz.
  • Yan gelirler sağlıyoruz.
  • Çalışanları eğitiyoruz.
  • Kariyer, liderlik ve kişisel gelişim yardımı sağlıyoruz.
  • Güvenli bir çalışma ortamı sağlıyoruz.