Örsan Tekstil

KVKK

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni


Çalışan Adayı Aydınlatma Metni


ÖRSAN
TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. A.Ş.
KİŞİSEL
VERİLERİN KORUNMASI
ÇALIŞAN
ADAYI AYDINLATMA METNİ
 
ÖRSAN Tekstil Konfeksiyon San. Ve Tic. A.Ş.
(“ÖRSAN”), faaliyetleri doğrultusunda çalışan adaylarının
adaylarının kişisel bilgilerini tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla  ölçülü ve sınırlı olmak şartıyla işlemektedir. Bu bilinçle ÖRSAN bünyesinde çalışmak için, iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarına ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermektedir. Bu sorumluluğun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel veriler aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.
veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla  ölçülü ve sınırlı olmak şartıyla işlemektedir. Bu bilinçle
ve sınırlı olmak şartıyla işlemektedir. Bu bilinçle ÖRSAN bünyesinde çalışmak için,


 iş başvurusunda bulunan çalışan
adaylarına
adaylarına ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermektedir. Bu sorumluluğun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel veriler aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.
nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa,
Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik,
tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u
tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza
edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermektedir. Bu sorumluluğun bilinci
ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel veriler
aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar
çerçevesinde işlemektedir.
1.       Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler
 
Kanun uyarınca
İstanbul Ticaret Müdürlüğü’nde 401659 sicil numarasıyla kayıtlı, “Eyüp Sultan Mah. Mehmet Akif Cad. No:6 Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Mehmet Akif Cad. No:6 Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE” adresinde mukim
ÖRSAN Tekstil Konfeksiyon San. Ve  Tic. A.Ş. Veri Sorumlusudur.
2.       Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 
ÖRSAN bünyesinde çalışmak için iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarına
ait özel ve genel nitelikli kişisel veriler, ilgi kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusu ÖRSAN’in meşru menfaati
gereğince kişisel bilgileriniz tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi
bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla, otomatik olmayan yollarla  ölçülü ve sınırlı olmak şartıyla işlemektedir. Bu kapsamda kanuni yükümlülüklerini doğrudan yerine getirirken, gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda Kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır.
ve sınırlı olmak şartıyla işlemektedir. Bu kapsamda kanuni yükümlülüklerini
doğrudan yerine getirirken, gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin
dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda Kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç
duymaktadır.
 Bu anlamda kişisel verileriniz ÖRSAN
tarafından
·         5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesı̇ ve Bu Yayınlar Yoluyla I
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Ed
Edı̇lmesı̇ Hakkında Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine
getirmek,
·         6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde
belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
·         ÖRSAN insan kaynakları politika
ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
·         İnsan kaynakları
politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,
·         İşyeri kariyer ve
başarı planlarının oluşumunu sağlamak ve bu süreçleri yürütmek,
·         Kurumumuzun iş koşulları için
gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve
değerlendirilmesi,
·         Talep edilen pozisyona uygunluğun
değerlendirilmesi,
·         Referans gösterilen kişilerle
bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,
·         Kurum kültürü ve teamüllerine
uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi,
·         İletişimin sağlanması,
·         İş görüşmesinin olumsuz
sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için
değerlendirilmesi,
·         Ücret bilgi ve skalasının
belirlenmesi,
·         İş
koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve
değerlendirilmesi,
·         Arşiv Hizmetleri Prosedürü,
·         Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler,
ikincil düzenlemeler,
amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar
çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim
bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.
3.       Kişisel Verilerin Aktarılması
 
Yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un
8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, kişisel veri işleme
şartları ve amaçları çerçevesinde ÖRSAN’e iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz
kişisel verileriniz;
 
·         ÖRSAN’ in iş
ilişkisi içerisinde olduğu Hissedar / Ortak ve İştirakler ile,
·         ÖRSAN’ in insan kaynakları departmanı personeline ve
ilgi birim amirlerine
·         ÖRSAN’ in ilgili bölüm yöneticilerine
aktarılması amacıyla, Kanun’da belirtilen
sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her
daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.
4.       Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki
Sebepleri
 
Kişisel verileriniz; yukarıdaki (3) ve (4)
maddelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda İnsan Kaynakları Departmanı, ÖRSAN
tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından aşağıda
 belirtilen yöntemler ile
toplanmaktadır.
toplanmaktadır.
 
Bu anlamda kişisel verileriniz ÖRSAN
tarafından;
·         ÖRSAN’e
elden, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ilettiğiniz
özgeçmişler ile diğer bilgi/belgeler,
·         Kurumumuzun
çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri,
·         Referans
kişiler, tarafınızdan iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla
yapılan kontroller ile kurumumuz tarafından yapılan araştırmalar,
·         Yazılı
veya elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları
aracılığıyla
tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü,
elektronik veya sair yollarla toplanabilir.
 
 
Bu kapsamda;  Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, ehliyet, vesikalık fotoğraf, eğitim bilgisi, mesleki bilgi ve tecrübesi, özlük bilgileri,  erkek çalışanlar için askerlik durumu, telefon numarası, e-posta adresi, referans amacıyla  irtibat kişisi bilgileri, vb kişisel veriler


Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f
bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, başvuru sahibinin temel hak ve
özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve ÖRSAN’in meşru menfaatleri hukuki
sebebine dayalı olarak işlenmektedir. 
yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, ehliyet, vesikalık fotoğraf, eğitim
bilgisi, mesleki bilgi ve tecrübesi, özlük bilgileri,  erkek çalışanlar için askerlik durumu, telefon
numarası, e-posta adresi, referans amacıyla  irtibat kişisi bilgileri,
 vb kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f
bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, başvuru sahibinin temel hak ve
özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve ÖRSAN’in meşru menfaatleri hukuki
sebebine dayalı olarak işlenmektedir. 
bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, başvuru sahibinin temel hak ve
özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve ÖRSAN’in meşru menfaatleri hukuki
sebebine dayalı olarak işlenmektedir.
5.       Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları
 
Dilediğiniz zaman ÖRSAN’ e başvurarak kişisel
verilerinizin;
Ø  İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı
öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
Ø  Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü
kişileri öğrenebilir,
Ø  Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
Ø  Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da
yok edilmesini talep edebilir,
Ø  Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin
bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
Ø  Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.
otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını
düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini
isteyebilirsiniz.
Bu amaçlarla yapılan başvurunun ek bir
maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile
belirlenen ücretin Veri Sahibi tarafından ödenmesi söz konusu olacaktır.
Başvurulara yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret
alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır.
Başvurulara verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında
verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret Veri Sahibine
yansıtılacaktır.
Başvurularda yer alan talepler, talebin
niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde
sonuçlandırılacaktır.
Kanun kapsamındaki haklardan yararlanmak için
başvurular, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak ÖRSAN’e iletilebilir,
detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edilebilir.
Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edilebilir.
Başvurular;
1.    Başvuru formu https://www.orsantekstil.com adresinden temin edilerek doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “
temin edilerek doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya
noter aracılığı ile “Eyüp Sultan Mah. Mehmet Akif Cad. No:6 Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
İSTANBUL / TÜRKİYE” adresine iletilmesi,
adresine iletilmesi,
 
2.    https://www.orsantekstil.com adresinden temin edilecek formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik veya mobil imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik veya mobil
imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun orsantekstil@hs03.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
 
3.    ÖRSAN veri tabanında kayıtlı gerçek kişi
e-posta adresi varsa, bu e-posta adresi üzerinden e-posta gönderilmesi,
yöntemlerinden
biriyle yapabilirsiniz.
 
Kişisel veri sahibi olarak sahip olunan ve
yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapılacak ve kullanım talep edilen
hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve
anlaşılır olması, talep edilen konunun Veri Sahibinin şahsı ile ilgili olması
veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş
özel vekâletname ibraz edilmesi gerekecektir.
Başvurularda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik
numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon numarası talep
konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan
başvurular ÖRSAN tarafından reddedilecektir.
ÖRSAN’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan,
ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik
yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve
güncel metin yayınlandığı tarih
tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.
derhal geçerlilik kazanacaktır.